sanuv_kout-home.jpg

PF 2015

Hodně radosti zejména při toulkách krásnou Českou přírodou vám přejí členové o.s.!

Projekt Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta se chýlí ke svému konci

Rádi bychom tímto poděkovali všem našim spolupracovníkům kteří se na projektu v jeho průběhu podíleli. Nyní nás čeká pravděpodobně nejtežší část z hlediska administrativy a to podat závěrečnou zprávu, děláme to poprvé tak nám držte…

Info brožury k jednotlivým lokalitám

Součástí projektu „Naučné stezky, síťování, propagace, osvěta“ je také realizace menších informačních brožur kde kromě seznámení s technologíí mobilních kódů najdete i výběr nejzajímavějších zastavení z vybraných lokalit s obrazovým doprovodem. Náhledy brožur pro Jablunkovsko…

Představujeme: Hradiště, tvrze a zámky

Na severním okraji Prahy nás při plánování zastavení a stezek zarazila jedna zvláštnost: s nadsázkou „enormní“ množství tvrzí, zámků a zámečků na poměrně malé ploše. Proto jsme se rozhodli jednu stezku věnovat jen těmto zajímavým…

Natáčení v Českém ráji

S přibývajícími zastaveními se znovu vracíme do Českého ráje abychom dokumentovali úžasnou krajinu kudy stezky vedou.Náš kolega Enrico Gombala je se svojí obří kamerou nepřehlédnutelný. Tentokrát jsme zamíříli do pohádkově krásného okolí zámku Hrubá skála….

Propagace projektu na veletrhu REGIONTOUR 2014

Již tradičně ve spolupráci s naším projektovým partnerem, občanským sdružením Taggmanager jsme prostřednictvím stánku Taggmanageru propagovali koncepci projektu „Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta“. Profesionálům i laické veřejnosti jsme se tak pokusili více přiblížit…

50 nových mobilních zastavení na Jablunkovsku

V rámci projektu Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta jsme připravili nová zastavení v mikroregionu Jablunkovsko. Pokud se nechystáte tento krásný kout Beskyd v nejbližší době navštívit mužete si zastavení alespoň virtuálně prohlédnout zde:…

Výsledky II. kola VŘ VZ Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta [VZ02/2013]

Nabídky pro část A, B, D a E veřejné zakázky byly hodnoceny v souladu s § 78, odst. 1, písmeno b) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (tj. podle kritéria nejnižší nabídkové ceny). Dne…

II. kolo výběrového řízení pro projekt Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta

Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s realizací projektu „Naučné stezky – síťování, propagace a osvěta“. Veřejná zakázka je rozdělena na části Část A. Překlady do AJ, NJ. Část B. Video propagace stezek. Část C….

Výsledky I. kola VŘ VZ Naučné stezky – síťování a propagace

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 7. 8. 2013. Obdrželi jsme 4 nabídky, pouze jedna zakázka mohla být vysoutěžena a to koordinace projektu, na zbývajících 5 zakázek bude vyhlášeno druhé kolo v nejbližší době.